پارک پلیت آسانسور
ادامه مطلب
آموزش

پارک پلیت

پارک پلیت (Park Plate)   قطعه ای است که از ملزومات نصب در آسانسور های گیرلس می باشد و طبق آیین نامه ظوابط استاندارد می بایستی اجرا گردد. عملکرد پارک پلیت:  جهت توقف مکانیکی کابین به...

ادامه مطلب

تعداد آسانسور های مورد نیاز ساختمان
ادامه مطلب
آموزش

چه عواملی تعيين كننده ی تعداد آسانسورهای مورد نیاز ساختمان است ؟

چه عواملی تعيين كننده ی تعداد آسانسورهای مورد نیاز ساختمان است ؟   امروزه آسانسورها به بخشی مهم از زندگی ما تبدیل شده اند ، زیرا حمل و نقل راحت ، ایمن و موثر بین طبقات...

ادامه مطلب