تفاوت های آسانسور گیرلس و گیربکس
ادامه مطلب
صنعت آسانسور

مقایسه آسانسور های گیرلس و گیربکس

موتور های گیرلس و گیربکس در آسانسور قبل از پرداختن به مقایسه آسانسور های گیرلس و گیربکس بهتر است در رابطه با نوع موتورهای گیرلس و گیربکس مطالبی را ارائه دهیم. تحولات عظیمی که در...

ادامه مطلب