اینکودر موتور آسانسور
ادامه مطلب
آموزش

آنچه باید در مورد انکودر(اینکودر) آسانسور بدانید

انکودر(اینکودر) آسانسور چیست؟ انکودر وسیله ای است الکترومکانیکی که به انتهای شفت وصل شده و وظیفه اش تبدیل حرکت شفت به کد دیجیتال یا آنالوگ می باشد. به عبارت دیگر، در هر چرخش 360 درجه...

ادامه مطلب